Als u van plan bent een woning te kopen, is een goed inzicht in vraag en aanbod noodzakelijk. Clingendael Makelaardij makelaar dat inzicht. Door het uitwisselingssysteem zijn wij dagelijks op de hoogte van het totale woningaanbod in onze regio. Ook de prijsontwikkeling, transaktiesnelheid en uiteindelijke verkoopprijzen zijn zaken waar wij dagelijks mee bezig zijn.

Door het inschakelen van uw eigen makelaar krijgt u dagelijks het voor u op maat voorgeselekteerde aanbod door, naar keuze per telefoon, per fax of per e-mail. Wanneer u één of meerdere woningen uit het aanbod wenst te bezichtigen, wordt dat door ons kantoor geregeld. Eén van de makelaars is altijd bij de bezichtiging aanwezig. Na de bezichtiging worden alle voor- en nadelen nuchter en zakelijk op een rijtje gezet met inbreng van alle relevante informatie over constructie, courantheid en een mogelijke reële prijs.

In nauw overleg met uw makelaar wordt namens u de onderhandeling gevoerd met de verkopende makelaar c.q. particulier. Door onze dagelijkse ervaring met onderhandelen is het inschatten van wat wel en niet haalbaar is uw voordeel in de onderhandeling. Onjuiste biedingen kunnen een onderhandeling frustreren, maar ook het behoeden van een te snelle beslissing hoort tot onze zorg. In tegenstelling tot de aspirant koper is een makelaar niet “emotioneel gebonden” aan een woning. Bij het sluiten van een koopovereenkomst is het zaak dat alle voorwaarden correct zakelijk en juridisch worden vastgelegd en in het bijzonder de gemaakte bijzondere bepalingen en voorwaarden.

Alle aangekochte woonhuizen (uitgezonderd appartementen) worden door externe bouwkundigen gekeurd en deze BouwTechnokeuring geeft een goed beeld van de mogelijk nog te maken kosten. De akten en afrekening, weke worden opgemaakt ten behoeve van de notariële overdracht, worden door ons gecontroleerd. Vóór de overdracht vindt een gezamenlijke inspektie van de gekochte woning plaats om problemen achteraf van een niet juiste oplevering te voorkomen. Tot en met het zetten van de laatste handtekening bij de overdracht en de formele overdracht van de sleutel zullen wij u begeleiden. Ook is het mogelijk om gedeeltelijk van onze diensten van de zoek- of aankoopbegeleiding gebruik te maken.